Het goede doel

De stichting

Kleding die na 2 maanden bij Smilie niet verkocht is, wordt door stichting Faith opgehaald. Stichting Faith is sinds 1994 actief als hulpverlener in Oost-Europa. Zij zetten zich in om mensen die in armoede leven een helpende hand te bieden. Deze hulp bestaat uit het opzetten en begeleiden van structurele werkgelegenheidsprojecten in Roemenië.

De kleding

De kleding die de stichting geheel belangeloos ter beschikking stelt wordt in Roemenië vanuit twee winkels en een verkoophal verkocht. Nieuwe kleding is in Roemenië net zo duur als bij ons. Het grote verschil ligt in het feit dat een gemiddeld salaris in Roemenië ± € 150,-- bedraagt. Nieuwe kleding is dus voor de meeste mensen onbetaalbaar. De winst die wordt gemaakt door de verkoop van de tweedehands kleding, wordt gebruikt om andere projecten financieel te onderbouwen.

Wat is er bereikt?

Inmiddels is er een bakkerij geopend. De bakkerij is opgebouwd met moderne westerse machines en voldoet aan de eisen die de Europese Unie stelt. Tevens is er een houtbewerkingfabriek geopend. Op dit moment zijn daar 44 arbeiders in vaste dienst. Er worden producten gemaakt die bestemd zijn voor West-Europa. Stichting Faith verwerkt momenteel tussen de 90.000/100.000kg kleding per jaar.

Zonder uw hulp zou die niet te realiseren zijn. Wanneer u er voor kiest om uw kleding in te leveren bij Smilie Kleding bent u er dus van verzekerd dat het in goede handen terecht komt. Bij een nieuwe eigenaar of het goede doel.